Naše usluge

Knjigovodstvena agencija "Skala M plus" vrši usluge:

  • registracija firmi;
  • prijave i odjave radnika;
  • dvojno knjigovodstvo za preduzeća i samostalne radnje;
  • pravne usluge po potrebi;
  • finansijske transakcije sa bankama u ime naših komitenata.

Ugovore sa komitentima potpisujemo na godišnje nivou, ali se u slučaju nepredviđenih okolnosti isti može raskinuti u roku od mesec dana. Potpisivanjem ugovora, cena usluga se ne menja godinu dana. Usluge se naplaćuju jednom mesečno za prethodni mesec. Cenu naših usluga dogovaramo sa klijentom u zavisnosti od delatnosti kojom se bavi.